HÅNDBØGER

Peter Neville & Claire Bessant: Fra killing til kat
Aschehoug, 1998

God og grundig bog om katteadfærd og om kattens fysiske og psykiske behov.
Hvis man følger rådene i bogen, først og fremmest i den vigtige opvækstperiode, men også senere, når katten bliver voksen, har man alle chancer for at få en glad og harmonisk kat uden adfærdsproblemer ud af det.
Hvis man kun vil læse én bog om "hvordan man har kat", bør det være denne.

Fra killing til kat

Lene Houe: Kattens adfærd
Gyldendal 2003

Nok den mest omfattende bog på dansk om katteadfærd. 
Med bl.a. grundig beskrivelse af kattens afstamning og domesticering, kattens sanser og kommunikationsmidler, territorier og rangorden, jagtadfærd, seksuel adfærd og forhold til mennesker.
Lene Houe mener, at kendskab til artens adfærd dels forebygger problemer, og dels får både kat og menneske mere ud af samværet. 
Desuden har hun den holdning, at alle højerestående pattedyr - katten inclusive - er tænkende skabninger, der er intelligente og har følelser. Dette er der nok stadig en del, der vil være uenige med hende i, men for de fleste katteejere er det sikkert en åbenlys sandhed.
Forfatterens viden er dejligt ajourført, og der tales ikke ned til læseren.

Kattens adfærd

Gina Spadafori & Paul D. Pion : Katte for dummies
Teknisk Forlag, 1998

Denne bog kommer rundt om en utrolig mængde emner i forbindelse med katte. Den er præget af, at forfatterne har en holdning til det at have kat, og hvad der er et godt liv for en kat, og efter min mening er det fornuftige meninger, som forfatterne forsøger at banke ind i knolden på læseren. Jeg er sikker på, at hvis man følger alle de gode råd, vil ens kat få det godt. Desværre er bogen ikke ordentligt bearbejdet efter danske forhold, og af og til er det det rene volapyk, der står der.
Bogen er illustreret, men man skal ikke læse den for illustrationernes skyld. Til gengæld er den billig.

Katte for dummies

Ylva Stockelberg: Kattuppfödning
Bilda Förlag, Stockholm, 2001

Endelig en håndbog specielt for opdrættere! Den kommer flot rundt om alle de spørgsmål, man kan og bør stille sig, når man planlægger et kuld. For russer-ejere og andre, der opdrætter en talmæssigt lille race, er det især interessant at læse om, hvordan man får et tilstrækkelig stort avlsgrundlag.
Desuden er der afsnit om parring, drægtighed og selve fødslen samt om hvor vigtig den tidlige kontakt mellem kat og menneske er.
Bogen er gennemillustreret med gode fotos af Eiwor Rasehorn og humoristiske vignetter tegnet af Kerstin Stenmark.

Kattuppfödning

Alice Emborg: Politikens kattebog
Politikens Forlag, 6. udgave, 1999

Politikens kattebog er en klassiker inden for håndbøgerne. Den kom i en nyrevideret udgave i 1999, og den er stadig ikke til at komme uden om.
Det er afsnittet om katteracerne, der udmærker denne bog frem for alle andre. Hvis man vil have en racekat og ikke er sikker på, hvilken race, man skal vælge, er læsning af dette afsnit en god hjælp.
Desværre er forsiden på den nye udgave ikke ret køn, så jeg har i stedet vist min yndlingsforside fra alle de forskellige udgaver.

Politikens kattebog

Annette Staun: Kattens pasning og pleje
Gyldendal, 2002

Bogen er en udvidet udgave af samme forfatters Spørg dyrlægen om katten.
Baggrunden er internetportalen dyrenesdoktor.dk, hvor der bl.a. er mulighed for at spørge de tilknyttede dyrlæger, deriblandt forfatteren til denne bog. Det er der kommet en yderst fornuftig bog med mange gode råd ud af.
Bogens force er da også de afsnit, der drejer sig om spørgsmål i forbindelse med kattens anatomi fra snude til halespids, men der er også kapitler om bl.a. anskaffelse, adfærd og rejser med og uden kat.
Forfatteren ved rigtig meget om katte, og hendes viden er godt ajourført.

Kattens pasning og pleje

Gwen Bailey: Hvad tænker min kat
Borgen, 2003

Med en kort tekst og masser af fotos fortælles om kattens sprog og de signaler, den anvender.
Undertitlen er "Sådan forstår du din kat", og bogen er en glimrende vejledning i, hvad det er katten vil fortælle os gennem kropssproget og adfærden.
Bogen er så let at læse og de mange fotos så illustrative, at også store børn kan læse den. Det er ment som en ros!


Hvad tænker min kat