I mælkekassen

Ujiji Chimay

 

 

 

Den lille kasse til kaffemælk er et fint lege/gemmested for Ujiji Chimay.

 

 

Tilbage til oversigten over fotos