Ofelias killinger

Da Ofelia ventede killinger, havde vi en masse navnekombinationer alt efter om der kom 1 han, 1 hun, 2 hanner, 2 hunner, 1 han og 1 hun o.s.v. 
Ofelia fik 3 hanner og 1 hun, og det blev altså bestemmende for navnene. Eller helt præcist, så valgte vi navne til 2 hanner og 1 hun.

Misja Benjamin

Den første Benjamin


En af hannerne var nemlig bestilt inden fødslen, og den nye ejer bestemte selv navnet. Han kom til at hedde Misja, fordi hun syntes, det var et godt navn til en russer, og Benjamin efter hendes afdøde og højt elskede kat.

Den første Benjamin kom til at hedde Benjamin, fordi han var den sidste killing, der blev født i missemoderens - Gammelmis' - allersidste kuld. Til daglig blev Benjamin kaldt Missen, men Benjamin var hans rigtige navn. Det er meget muligt, at der har været en russer blandt Benjamins forfædre.

Djingiz

Djingiz Ajtmatov


Djingiz blev kaldt op efter den kirgisiske forfatter Djingiz Ajtmatov. Kirgisien har først fået et skriftsprog i dette århundrede, og Djingiz Ajtmatov var den første, der skrev på kirgisisk.

Desuden er der referencer til Djengis Khan, den mægtige mongolske fyrste (1162-1227). Djengis Khan hed oprindelig Temudjin, men han tog navnet Djengis, der betyder "Den mægtige hersker", da han havde samlet alle nomadestammerne i Mongoliet under sig.

Vores Djingiz kunne vist også godt have tænkt sig at være den mægtige hersker, men det var han nu ikke helt.


Bourtai


Djengis Khans hustru hed Bourtai, så derfor var det oplagt at opkalde den lille hunkilling efter hende.

I sit første hjem hed hun Tasha, men da hun 6 år gammel igen fik et nyt hjem, kom hun igen til at hedde Bourtai.

Kublai

Kublai Khan

Den anden meget store mongolske fyrste var Djengis Khans sønnesøn, Kublai Khan (1214-1294). Kublai Khan erobrede Kina, hvor han grundlagde dynastiet Yüan.

Den sidste han måtte selvfølgelig hedde Kublai, og han kom også til at hedde Kublai i sit nye hjem.


Tilbage til navnesiden